За нас
...когато настъпи време за облагородяване на бетона е добре да знаем какво правим и да имаме план за всичко по пътя, всичко да бъде съобразено и помислено и да изглежда добре, да не плащаме напразно средства за експерименти на живо с неясен резултат!

Какво представлява нашата услуга?
Интериорният дизайн с всичките му особености обикновено е продължителен и сложен процес, особено ако сме заети, не можем да отделяте време и не познаваме голямото пазарно разнообразие. Често пренебрегваме и подценяваме значението на ясен предварителен проект преди да започне практическото изпълнение. "Проектирането" се поверява на разнообразни майстори, което в съчетание с различията между собствениците и липсата на цялостна систематизирана визия води до противоречиви резултати. Така спестените от проект средства се налага да се вложат в по-големи размери в преправяния, корекции, разбиване на вече изградено…

Ето защо ние предлагаме интериорен проект – цялостна завършена концепция за интериорното пространство, който е плод на съвместната работа между дизайнер-професионалист и собственик. Вашите желания и нужди се съчетават с опита и отношението към детайла на дизайнерите, за да се получи оптимална интериорна среда за всеки конкретен кът, помещение или проект. В процес на създаване на проекта се генерират варианти на интериорни решения, представени посредством триизмерни визуализации, анализира се конкретната ситуация, тече постоянна комуникация с възложителя и изследване на неговите нужди и предпочитания; Крайния продукт е цялостна завършена концепция за интериорното пространство с ясни елементи, детайли и параметри, както и оптимален баланс интериорна среда-цена.

Какво съдържа интериорния проект?
Условно проектът се подразделя на три основни части – идеен проект, работен проект и авторски надзор и координация; за пълната реализация предлагаме и съпътстващите дейности: ремонтни и довършителни работи, избор и консултации за важни детайли като настилки, финиши стени, уреди, мебели и др. както и цялостна координация на реализацията, производство на качествени корпусни мебели на реални цени, декорация и други характерни елементи от интериора.
отделните части включват:

– идеен проект – обсъждания за предпочитан стил, материали, функционални зони и предложения за разпределение и обособяване на пространството;
– проектиране на мебели, осветление, специфични декоративни елементи, стенни и подови покрития и др.
– организирането им в единно и въздействащо цяло
– варианти на решения, представени посредством 3d-визуализация с близки до реалните цветове и форми.
– работен проект – разработване в детайли на всички необходими за изпълнението схеми, чертежи, позиции ел. захранване, вода и канали, осветление и мощност, декоративни тавани и елементи, мазилки, латекс
– разгъвки на стени със специфични декорации
– детайлни проекти за изработка на корпусните мебели
– предложения за конкретни мебели, покрития, декори и др. елементи
– авторски надзор и координация – за максимално близката до проекта реализация ние проследяваме процеса, взаимодействаме с изпълнителите и координираме с тях всички важни детайли; вземаме решения в процеса на изпълнение, когато това се налага.


Какво още можем да предложим, за да Ви улесним?
– всички услуги, ремонтни дейности и всичко, свързано с реализацията на проекта - довършителни работи, конкретни модели и финиши за цветове, материали, арт-декорация на стени, тапети, изработване на нестандартни мебели; цялостна организация и координация на процеса на изпълнение;

Какво получавате като краен продукт?
– цялостна завършена концепция за интериорното пространство;
– яснота какво предстои да се направи и какво ще се получи като краен продукт;
– реалистичен и изпълним уютен интериор при оптимален баланс качество-цена;
– обмислен и прецизиран проект, отговарящ на Вашите изисквания и начин на живот;
– възможности за планиране на бюджет и продължителност на процеса;